Co to jest coaching?

Zacznijmy od samego początku: co to jest coaching?

Pytanie jest proste, ale odpowiedź na nie – już nie. Jak z każdą definicją, ile osób, praktyków, teoretyków, tyle wyjaśnień. Każde z nich ma cechy wspólne, bo są fundamentem coachingu.

 

Jedną z definicji proponuje Jenny Rogers, executive coach:

Coaching jest sztuką ułatwiania drugiej osobie uczenia się, rozwoju, działania i osiągania dobrostanu. Coaching podnosi samoświadomość i pozwala wskazać dostępne możliwości. Dzięki niemu ludzie odnajdują własne rozwiązania, rozwijają umiejętności oraz zmieniają nastawienie i zachowania. Celem coachingu jest pokonanie rozziewu między potencjałem jednostki a stanem obecnym.”

 

Coaching ma swoje ugruntowane podstawy

Coaching, niezależnie od definicji i szkoły coachingu, opiera się na tych samych, mocnych zasadach:

 1. Zorientowanie na cel:
  Podstawą pracy w coachingu jest ustalanie i dążenie do osiągnięcia konkretnych, mierzalnych celów. Na początku każdej sesji definiuje się je, miary ich realizacji oraz plan działania.
 2. Zorientowanie na klienta:
  Proces coachingowy koncentruje się wokół potrzeb i aspiracji osoby coachowanej. Coach pomaga jednostce odkrywać siebie, własne pomysły i rozwiązania. Założenie jest, że to Klient jest źródłem zasobów niezbędnych do pracy i rozwiązywania problemów.
 3. Rozwój umiejętności:
  Coaching ma na celu pozytywną zmianę, która często obejmuje doskonalenie określonych umiejętności lub kompetencji. Może dotyczyć umiejętności komunikacyjnych, zdolności przywódczych, zarządzania stresem czy rozwiązywania problemów.
 4. Klient wybiera temat:
  Nie ma z góry narzuconego tematu w coachingu. On zawsze musi pochodzić od klienta. Zadaniem coacha jest pomoc w jego eksploracji i ustaleniu ostatecznego celu oraz miar jego osiągnięcia.
 5. Bezpieczeństwo:
  Podstawą i niezbędnym aspektem coachingu jest utrzymywanie poufnej i i opartej na bezpieczeństwie relacji pomiędzy coachem a osobą coachowaną. Pozwala to na otwartą i szczerą komunikację, która jest niezbędna do tego, aby coaching był efektywny.

Powyższe zasady dotyczą każdej specjalizacji w coachingu, niezależnie czy jest to life coaching, somatic coaching, leadership coaching, career coaching czy jakakolwiek inna gałąź coachingu.

 

Coach nie powie Ci, co masz zrobić

Coaching czasami mylnie jest postrzegany jako “mówienie komuś, co ma robić” i inspirowanie. Wbrew tej opinii, coaching to współpraca na równi, która ma solidne podstawy, wymaga określonych umiejętności i przede wszystkim – zależy od chęci pracy i kreatywności osoby coachowanej. Coach nigdy nie powinien mówić, jakie rozwiązanie będzie najlepsze, bo to klient wie, co będzie dla niego dobre.

Coaching obejmuje określoną liczbę sesji mających konkretny cel.
Coaching jest często skierowany do osób, które już funkcjonują w miarę dobrze, ale chcą poprawić swoje wyniki lub wprowadzić pozytywne zmiany w określonych obszarach swojego życia.

Skuteczność coachingu zależy od kilku czynników jak:

 • zaangażowanie obydwu stron,
 • chęć pracy osoby coachowanej,
 • relacji między coachem a klientem.
 

Z czym można przyjść na coaching, czyli jakie cele nadają się na proces coachingowy

 • Zwiększenie pewności siebie i samooceny
 • Zmiana ograniczających przekonań
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Poprawa relacji z mężem/żoną
 • Polepszenie równowagi dom-praca
 • Więcej czasu dla siebie
 • Rozpoczęcie pracy “na swoim”
 • Uzyskanie awansu w pracy
 • Znalezienie sensu życia

I wiele innych… Tak długo, jak cel klienta nie wymaga specjalistycznej pomocy psychoterapeuty czy psychiatry, może być poddany pracy coachingowej.

 

Czego można spodziewać się po coachingu?

 • Precyzyjne formułowanie celów: wraz z miarą ich osiągania, dzięki czemu dążenie do nich jest precyzyjniejsze i skuteczniejsze, bo klienci rozumieją, co chcą osiągnąć. Jest to niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji.
 • Zwiększona samoświadomość: coachowie wspierają autorefleksję, pomagając klientom uzyskać głębsze zrozumienie swoich mocnych i słabych stron, wartości i przekonań. Ta zwiększona samoświadomość może prowadzić do poprawy pewności siebie i rozwoju inteligencji emocjonalnej.
 • Większa skuteczność: coaching jest często wykorzystywany w celu poprawy wydajności, zarówno zawodowo, jak i w życiu osobistym. Coachowie dają feedback, pomagają zauważyć obszary wymagające poprawy i wspierają klientów w opracowywaniu strategii pozwalających osiągnąć zakładane cele.
 • Zwiększona pewność siebie: przez wgląd w samego siebie, zrozumienie swoich potrzeb i motywacji, informację zwrotną poprzez coaching może przyczynić się do zwiększenia pewności siebie. Osoby często zauważają, że w miarę postępów w realizacji swoich celów wzrasta ich pewność siebie.
 • Redukcja stresu: coachowie pomagają klientom poukładać priorytety, wspierają w zarządzaniu czasem i w tworzeniu strategii radzenia sobie ze stresem.
 • Lepsza komunikacja: podczas coachingu klienci poprawiają swoje umiejętności komunikacyjne, dzięki czemu podnosi się jakość relacji zarówno zawodowych, jak i w życiu osobistym.
 • Awans zawodowy: wielu profesjonalistów poszukuje coachingu, aby wesprzeć swój rozwój kariery. Coachowie mogą pomóc w planowaniu kariery, zmianie pracy i rozwoju przywództwa, ostatecznie przyczyniając się do rozwoju kariery.
 • Rozwój osobisty: coaching wykracza poza cele zawodowe i obejmuje rozwój osobisty. Osoby często doświadczają rozwoju osobistego, uzyskując wgląd w swoje wartości, przekonania i cel życiowy.
 • Świeża perspektywa: coaching pozwala popatrzeć na dany problem czy wyzwanie z różnych perspektyw, co skutkuje nowym podejściem do rozwiązanych spraw.
 • Rozwiązywanie konfliktów: trenerzy mogą pomagać w radzeniu sobie z konfliktami, zapewniając strategie skutecznego ich rozwiązywania i komunikacji. Umiejętność ta jest cenna zarówno w kontekście zawodowym, jak i osobistym.
 • Work-Life balance: coach pomaga klientom wypracować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, która jest niezbędna, aby wyznaczane cele były skutecznie realizowane i by dawały poczucie spełnienia.

Pierwszych efektów z coachingu możesz spodziewać się już po początkowych spotkaniach. Coaching to proces krótkoterminowy. Trwa od kilku do kilkunastu sesji. Nie należy się obawiać, że jest to duża inwestycja czasowa.

 

Czym coaching nie jest?

Coaching nie jest mentoringiem ani psychoterapią. To forma profesjonalnego wspierania drugiej osoby, ale bez udzielania rad czy mentoringu. Nie udziela się konkretnych wskazówek czy kroków jak postępować, czy co będzie najlepsze dla klienta. Coach nie daje recepty ani nie mówi, jaką decyzję należy podjąć. Coach zadaje pytania, proponuje różne narzędzia, udziela feedbacku po to, aby klient pogłębił swoją świadomość.

Tematem na coaching nie są zaburzenia psychiczne ani choroby. Jeśli ktoś zmaga się z depresją, ma myśli samobójcze, czy cierpi na uzależnienia, to lepszym rozwiązaniem będzie psychoterapia. Nie nadaje się również dla osoby, które właściwie nie wie, czego chce i czego potrzebuje.

 

Co to jest coaching? Podsumowanie

Coaching to metoda pracy, która wspiera wyznaczanie i osiąganie celów, poprzez rozwój samoświadomości, kreatywności, precyzyjność działania i odpowiednie, zorganizowane i wspierające środowisko. Korzyści jakie przynosi coaching są wielowymiarowe, głębokie i skutkują długoterminowymi sukcesami klienta.

Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację 
i sprawdź czy coaching jest dla Ciebie

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *